zaterdag 14 maart 2015

Wist u dat... groep 7 en 8 experimenteren met een eigen blog?

Wat is een weblog
In het kader van taal- en media en om tegemoet te komen aan de ontembare groei van sociale media en internet, experimenteren de kinderen van groep 7 en 8 met hun eigen blog. Aan de hand van een wekelijkse redactie plaatsen de kinderen van groep 7 en 8 artikelen over wat ze die week hebben meegemaakt. Ook worden er interviews afgenomen met kinderen uit de klas. Op die manier leren de kinderen niet alleen hoe het is om een weblog bij te houden, maar oefenen ze ook hun vaardigheden op het gebied van stellen en op het gebied van vragen stellen.

Wat is een weblog?

Dat klinkt allemaal leuk, maar wat is zo'n weblog eigenlijk? Een weblog (ook wel afgekort tot 'blog') is als he ware een digitaal dagboek. Althans, zo is het ooit begonnen. De schrijver van een blog vertelt wat hem of haar bezighoudt en plaatst berichten, soms meerdere per dag. Die worden chronologisch weergegeven. Wanneer een blog opvallend genoeg is, krijgt het volgers en zijn er vaste bezoekers die het leven. Enkele voorbeelden van bekende blogs zijn bijvoorbeeld:
Dit zijn enkele bekende voorbeelden, maar in principe is alles mogelijk en kan iedereen een blog beginnen. Een blog is wat anders dan een website. Zo is een website minder aan verandering onderhevig. Een blog kan van uur tot uur verschillen.
Tegenwoordig maken veel bedrijven gebruik van een blog om klanten te binden en om te informeren. Ook veel kranten en televisiezenders informeren hun publiek middels een blog.

Edublogs

De ontwikkelingen op het internet gaan snel. Kinderen van nu ontkomen hier niet meer aan. Ze zijn vrijwel allemaal bekend met internet, mobiele telefoons en sociale media. De Amerikaanse website Edublogs.org heeft hierop ingespeeld door educatieve blogs aan te bieden. Scholen konden hiermee experimenteren en ook kinderen leerden een blog te schrijven. Het gaat daarbij niet alleen om de technische vaardigheden om een blog bij te houden, want die zijn (al zou je dat misschien niet denken) niet ingewikkeld. Het gaat meer om de impact die sommige artikelen kunnen hebben en de wijze waarop wat jij als persoon op internet plaatst, bepalend is voor hoe anderen zich een beeld over je kunnen vormen (denk aan sollicitaties, tegenwoordig wordt men ook even 'gegoogled').

Een blog op de Tweeklank 

Het is de bedoeling dat, naarmate de tijd vordert, de kinderen ervaring krijgen met de digitale snelweg en de online stroomversnelling, want tegenwoordig is er weinig dat niet meer digitaal kan. Als taal- en mediaschool dragen we graag ons (digitale) beentje bij.

Bent u nieuwsgierig naar de weblog van groep 7 en 8? Klik dan hier om naar de blog te gaan.

0 reacties:

Een reactie posten